Biyosidal Ürünler

31.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren Biyosidal Ürünler Yönetmeliği; El ve Cilt Antiseptiği ve Yer Yüzey Dezenfektanı olarak görev yapan ürünlerimizi kapsamaktadır.

Biyosidal yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi neticesinde, pazarda geçmiş yıllarda mevcut yönetmeliklere gore izinlendirilmiş ürünleri bulunan biz firmalara, ön envanter bildirim zorunluluğu getirilmiştir. Başvurularımız neticesinde incelenerek nihai hale getirilen envanter listeleri Sağlık Bakanlığı web sayfasında da yayınlanmıştır.   (http://www.biyosidal.saglik.gov.tr/izinliler.htm)

 

Envanter listeleri Biyosidal Ürünlerle ilgili piyasa gözetim denetiminde referans liste olacaktır.

Bahsi geçen her iki grup ürün için de CE sertifikası mevcudiyeti aranmamakta ve bu sertifikanın varlığı ürünlere ait ruhsat ya da izin belgesi olarak değerlendirilmemektedir.

 

Daha detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.Back to Top