farmer with his cows

Mastitisin Önlenmesi

Mastitis netice itibariyle süt miktarını, kalitesini ve fiyatını düşüren yaygın bir hastalıktır. Mastitis dünya mandıra çiftçilerine her sene milyarlarca Euro kaybettirmektedir. İyi Meme Hijyeni ve Çevresel Hijyen mastitisi önlemenin en etkin yoludur. Koruyucu hekimlikte dünya lideri olan Ecolab bu alanda yeniliklerine devam etmekte ve kapsamlı bir mastitis önleme programı sunmaktadır.

Modern mandıra çiftliklerinin birincil amacı hayvan sağlığı, en iyi verimlilik ve gıda güvenliği arasındaki ilişkiyi en üst düzeye çıkarmaktır. Günümüz çiftçileri gıda güvenliği ve hayvan sağlığı konusunda sürekli artan zorlu yasal kısıtlamalar ve başta hayvan yemleri ve ilaç masrafları olmak üzere artan masraflarla karşı karşıyalar. Doğru Tarım Uygulamaları modern çiftçiliğin mali ve çevresel sürdürülebilirliğini artırmak için Önleyici Koruyucu Hekimliği desteklemektedir.

Ecolab hayvan sağlığı ve gıda güvenliği ihtiyaçlarını etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde ele alan üstün veterinerlik hijyen çözümleri sunmaktadır.

Tırnak Hastalıklarını Önleme

Tırnak hastalıkları süt ve besi hayvanlarının çoğunluğunu etkilemektedir. Hayvan sağlığı, doğurganlık, ürün ve tedavi edici veterinerlik masrafları üzerinde çok ciddi zarar verici etkilere sahiptir. Tırnak hastalıkları mandıra ineklerini gönülsüzce veya zamanından önce sürüden çıkarmada üç temel faktörden biridir.  Sağaltım genellikle vakit alıcı, kompleks ve masraflıdır. Mastitisde olduğu gibi, önleyici tedbirler bariz bir şekilde tedaviden daha iyi ve ekonomiktir.

İşte tam burada Ecolab geliştirdiği benzersiz, kullanıcı ve çevre dostu modern çözümlerleriyle devreye girmektedir.

Back to Top