Hijyen Yönetimi

Uygunluk, durum tespiti, izlenebilirlik ve denetim her modern üretici için kilit sloganlardır. Zor olan, karlı bir işletmeyi yönetirken etkin ve verimli bir şekilde tüm kalite, sertifikasyon ve denetim şartlarının nasıl karşılanacağıdır.

Tüm hijyen sistemleri belgelenmiş prosedürleri, yönetmelikleri ve meslek kurallarını sağlamak amacıyla düzenli olarak denetlenmelidir. Ecolab’ın son derece etkin temizlik, dezenfeksiyon ve servis çözümleri sağlamada rakipsiz uzmanlığının yanı sıra doğru hijyen uygulamalarından sapmaları tanımlamak; standartlara uymak ve operasyonel verimliliği, kalite ve güvenliği arttırmak için sizi kapsamlı yazılım sistemlerimizle de destekliyoruz.

Hijyen ürünlerinin ve uygulama ekipmanlarının etkin kullanımı çalışanların prosedürler ve iş konusunda uygun şekilde eğitilmesini gerektirir. Ecolab nitelikli, akredite eğitmenleri tarafından verilen etkili eğitim programlarıyla hijyen personelinizi destekleyebilir.

Sunduklarımız yazılım programlarını da kapsar:

EcoChexx.Net - Optimum Kalite ve Hijyen Yönetimiyle ürün güvenliğini arttıran web-tabanlı bir yazılım.

PlanChexx.Net - Tüm temizlik prosedürü koşulları için benzersiz bir yazılım.

Back to Top